11 สิงหาคม 2562 'จังหวัดเลย' ยิ้มออก! ฝนตกหนักน้ำป่าภูถ้ำภูเทไหลเข้านา เครื่องมือประมงได้เวลาใช้งาน

ที่มา: https://www.naewna.com/local/432499
จากที่มีฝนตกตลอด 2 วันที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำป่าจากภูถ้ำภูเท ในตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้ไหลหลากเข้านาของเกษตรกร ส่งผลให้มีน้ำจำนวนมากเข้านาของชาวบ้านที่บ้าโพนทองกว่า 150 ราย ได้มีน้ำทำนาหลังจากแล้งมาระยะยาวกว่า 3 เดือน ชาวบ้านเร่งไปปลูกข้าว ดำนา หลังจากมีน้ำเต็มนาและบางคนก็นำเครื่องมือประมง นำมาหาปลาจากน้ำหลาก ทำให้เกิดผลดีหลังจากฝนตกติดต่อมา 2 วัน